Natur&Trädgård
/content/images/283/Omslag_web_1000px.jpg
Natur & Trädgård är en annonsfri tidskrift för fritidsodlare. Artikelförfattarna är experter inom sina områden och har lång praktisk erfarenhet vilket är viktigt när man ska förmedla kunskap om trädgårdsodling.
I Natur & Trädgård hittar du ofta längre, djupgående artiklar om vissa ämnen vilket gör att du efter några års prenumeration får ett eget referensbibliotek att gå tillbaka till.
Eftersom Natur & Trädgård ser trädgården som en helhet där allt levande ska trivas, så finns också läsning om djur, forskning, svamp, recept m m. Varje nummer innehåller 100 helt annonsfria sidor.
Natur & Trädgård utkommer första veckan i mars, juni, september och december.
Beställ

Har du internetkod?
Jag har en internetkod och vill beställa en prenumeration.
Ok